เกมส์แองกี้เบิร์ด 2022

เกมส์แองกี้เบิร์ด 2022

เกมส์แองกี้เบิร์ด2022:เกมส์แองกี้เบิร์ดขนาดของซอฟต์แวร์:16MB